+34 93 560 80 08

Magatzem de palets
Camió frigorífic de distribució
CÀRREGUES LTL

Distribució capil·lar de peribles i paqueteria sense requeriments de temperatura, agrupatges, palets o lliuraments de càrrega fraccionada. Lliurament en plataformes logístiques.

Una flota en contínua renovació, un equip humà perfectament qualificat i una àmplia xarxa de col·laboradors, escollits entre els millors especialistes a nivell geogràfic i funcional, ens permeten comptar amb la col·laboració d’experts coneixedors del territori i dels seus costums, i amb l’innegable avantatge de disposar de plataformes en veïnatge amb els destinataris.

DE PRINCIPI A FINAL

Gestionem per als nostres clients recollides i lliuraments de diferents formats, atenent les especificitats que cada tipologia de servei requereix i adequant mitjans i procediments per a l’obtenció dels resultats més satisfactoris, alhora que mantenint uns costos operatius clarament avantatjosos.

Integrem el control de les nostres operacions, vehicles i instal·lacions en avançades eines tecnològiques que aporten una gestió més àgil dels fluxos d’informació i avantatges competitius pel que fa a nivells de seguretat i traçabilitat.