+34 93 560 80 08

POLÍTICA DE PRIVADESA

TRANSMARQUÈS S.A., per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.
La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a transmarques@transmarques.com
La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi. L’Usuari que faciliti dades personals a través d’aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de TRANSMARQUÈS, qui està obligat a portar un registre dels tractaments realitzats a aquestes dades que ha de portar actualitzats.

Recollida de dades

Les seves dades són recollides per TRANSMARQUÈS S.A. Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona fisica identificada o identificable (persona afectada). S’entén com identificable una persona que pugui identificar, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb l’Usuari, poder oferir productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i, si escau, per el tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes. S’elaborarà un perfil comercial d’acord amb la informació obtinguda. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

S’han de registrar en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el titular. La base legal per al tractament de les teves dades personals és: La correcta execució o compliment del contracte i l’interès legítim del titular.
Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el Titular per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització. També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l’usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal. Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi ha, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades. Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el titular d’indicar el caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.

Drets de l’usuari

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.
L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.
Llevat que l’Usuari es oposi, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic transmarques@transmarques.com, les seves dades podran ser utilitzades, si s’escau per a l’enviament d’informació comercial de TRANSMARQUÈS S.A ..
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.
Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser
enviada al domicili C.I.M. Vallès, Sector C, Nau 7, 08130, STA. PERPÈTUA DE MOGODA, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent. També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: transmarques@transmarques.com
Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, si escau, d’una relació contractual.
A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.