+34 93 560 80 08

Les nostres instal·lacions
Cross-docking
Magatzems frigorífics
EMMAGATZEMATGE

A les nostres instal·lacions, que compten amb el preceptiu Registre Sanitari i estan equipades amb equips de vigilància CCTV, oferim serveis logístics especialitzats en alimentació, emmagatzematge en cambres frigorífiques oa temperatura ambient, consolidacions i desconsolidaciones, recepció, control i expedició, manipulacions, operacions de cross -docking, picking i gestió d’estocs en temps real; considerant el control de lots i caducitats i seguiment de la traçabilitat.

OPERACIONS LOGÍSTIQUES

Rebem, controlem, emmagatzemem, custodiem, manipulem i expedim perquè els nostres clients puguin concentrar els seus recursos en la gestió del core-business del seu negoci, comptant amb la tranquil·litat i la confiança d’una llarga trajectòria i experiència en la gestió d’operacions logístiques.

El nostre compromís ens permet evolucionar el concepte de proveïdor de serveis per a convertir-nos en el partner ideal per aconseguir els objectius de totes les empreses.