+34 93 560 80 08

Flota propia
Peribles
Càrrega i descàrrega
TRANSPORT DE CÀRREGA COMPLERTA

Realitzem transport de càrregues a camió complet amb diferents tipologies i combinacions de vehicles, oferint cobertura amb els nostres mitjans propis a Catalunya i Andorra i gestió de càrregues a nivell nacional i internacional.

La flexibilitat i la seguretat són les nostres premisses de treball per desenvolupar solucions a mida i una gamma de serveis addicionals que s’ajusten en cada cas a les seves necessitats de transport amb totes les garanties.

La nostra missió és prestar un servei dedicat a les necessitats cada expedició, i a gestionar i coordinar amb precisió les càrregues i descàrregues en els llocs d’origen i destinació.

L’experiència acumulada al llarg de la trajectòria de la nostra empresa ens permet comptar amb professionals altament qualificats i una extensa xarxa de socis comercials acuradament seleccionats per oferir un transport segur, flexible i d’acord amb els requeriments actuals de la cadena de subministrament.